6M2A1668.JPG

ARTIST BIO

Kurátorské texty z let 2015 - 2020

„Zatímco Petr Hajdyla (*1985) v době svého absolutoria (2010) v ateliéru malby prof. Daniela Balabána na Fakultě umění Ostravské univerzity obrazy zahušťoval komplikovaně vrstveným množstvím rozličných útržků reality, v posledních několika letech směřuje k námětově sevřenějšímu a soustředěnějšímu projevu. Pohrává si s inspiracemi vycházejícími z konkrétní reality, ze vzpomínek či zážitků, které často posouvá až na samu hranici absurdna či surreálna. Tato pro Petra Hajdylu tak typická syntéza reálných motivů s amorfně abstraktním jazykem vede k tomu, že jasné se rozpouští v mlhavém a mlhavé získává nádech tajemna.  Každý z námětů (např. zahrada a výpěstky z ní, včelí úly) není jen pouhou reminiscencí reálného prožitku. Autor se prostřednictvím své malby ale i slov-názvů-náznaků, kterými své obrazy fakticky a pro něj opět zcela typicky dotváří, snaží o transformaci a zobecnění svých prvotních motivů a inspirací. Zobecněním a symbolizací se tak jeho obrazy proměňují v alegorickou malířskou meditaci o podstatě tvorby respektive umění a jeho roli, kterou má sehrávat v lidském společenství. Malby, které takto vznikají, nemůžeme proto vnímat jen jako privátní meditace, ale jako vážnou promluvu či autorský apel. Nepřekvapí proto, že s vědomím těchto vazeb a konotací se Petr Hajdyla, držitel výtvarné ceny Rudolfa Schlattauera pro rok 2016, rozhodl nazvat svou výstavu v Galerii současné malby v Divadle Antonína Dvořáka v Ostravě „Pro-polis“ tj. nejen odkazem označujícím včelí tmel, ale přeneseně i vyjádřením svého přesvědčení o tom, pro koho je vlastně každá veřejně prezentovaná umělecká kreace primárně určena  - přeci  „pro obec“.“

 

Mgr. Martin Mikolášek, úvodní slovo k zahájení výstavy Pro-polis, Galerie současné malby, 2019

„Petr  Hajdyla dovede svými obrazy navodit úžas. Z obyčejné vázy se na jeho obraze stává vesmír rozehrávající otázky plnosti a prázdna, z hovězí kližky vzniká pod jeho štětcem pohoří, k němuž se slétají rogalisté. Polštář se v Hajdylově obraze bělostně a zlatě skvěje v modré hlubině jako útes, lákavý a nebezpečný. Tajemství, věci napovězené, ale nedopovězené v jeho malbách lákají k imaginaci a interpretaci. Podivné, předpotopní krajiny, výlet do pravěku se v malířově obraze komplikuje nálezem vlastního obrazu. Chronologický čas jako by byl rázem popřen a co se na onom nalezeném obraze zračí? Snad ne“ In Arcadia Ego“,- naštěstí to ví jenom Petr a my si můžeme nalézt vlastní obraznost.

Malíř nám zprostředkuje kouzlo malířského procesu jako takového. Kouzlo abstraktních tahů a barevných lazur, které se někde propletou v iluzi třetího rozměru, jinde se zase zajetí této iluzivnosti vymaňují a fungují absolutně, jako abstraktní obraz. Obraz je, obrazně řečeno, jako gobelín, částečně rozpletený do jednotlivých barevných bavlnek a komponentů.

Hledání a dobrodružství objevování nových krajin vnitřních i vnějších, anamnéza a regrese do dětského snu je vykoupena nebezpečným pocitem ztráty identity, rozpuštěním se v kráse, která se může stát pastí, podobně jako hraniční polohy absolutního světla i absolutní tmy. Ale tak je to s každým dobrým a upřímným uměním. Přeji ať obrazy Petra Hajdyly přinesou světlo i inspiraci a osvítí naše leckdy šedé dny.“

 

Prof. Daniel Balabán, akad. malíř, úvodní slovo k zahájení výstavy Propady realitou, Galerie Kaple, 2016

Petr Hajdyla zdánlivě jednoznačnými obrazy popírá sdělované, zpochybňuje konvenční přístupy a probouzí naši fantazii k dotváření naznačených příběhů. 

Rozmanitost námětů je násobena rozmanitostí zvolených barevnostních kódů, které volně nakládají s kontrastem, harmonií, sytostí, jemností, decentností, dynamičností, pestrostí, monochromií; a také s rozmanitostí v technice malby - vidíme  vrstvení, rozpíjení, expresivní tahy štětcem, pastóznost, lazuritu. Petr Hajdyla s každou další malbou skládá svou barevnou paletu úplně znovu.

Invenční je rovněž malířovo formování tvaru, který se v jednotlivých dílech pohybuje od ohraničenosti k neurčitosti, který někde nese konkrétní formy známé reality a jinde jsou významy pozastřené.

Sám autor o svém přístupu k procesu utváření obrazu říká:

"Důležitým faktorem, který dlouhodobě mé obrazy spojuje, je syntéza prvotní myšlenky s následnou volnou malířskou interpretací, během níž často dochází k dalším posunům významů. Sám se nikdy nesnažím stoprocentně kontrolovat vše, co se na plátně děje. Barvě podřizuji svůj rukopis. Umění nevidím ve schopnosti či dovednosti něco namalovat, ale v tom nechat se v procesu sebezapomnění vést neznámou cestou, využívat vše, co tato cesta přináší a s citem režírovat obraz do finální podoby."

Do říše fantazie, hlubin představ o pravěku, hlubin vod skrývajících nebezpečí i poznání  nahlížíme parafrází scény z filmu Cesta do pravěku. Chlapci stojí kolem plátna nořícího se z vody, symbolu nevědomí, očištění, pokřtění . Petr Hajdyla dal obrazu název Jak dál. Jak dál s obrazem. Možná se tato otázka ptá i po tom, zdali vpustit do procesu tvorby, jenž je nyní provázen čistou radostí z malování, také další uvažování o naznačených konceptech a "dopsat" tyto jednotlivými obrazy otevřené kapitoly.

 

Mgr. Dáša Lasotová, Ph. D., úryvek úvodního slova k výstavě Zlatý padák, Galerie Mira, 2015

Studium:

2012 - 2013 Studium pedagogiky, Institut pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Zlín

2008 - 2010 Magisterské studium, Katedra malby, Fakulta umění, Ostravská univerzita, ateliér Malby I. prof. Daniela Balabána, akad. malíře

2005 - 2008 Bakalářské studium, Katedra malby, Fakulta umění, Ostravská univerzita, ateliér Malby I. prof. Daniela Balabána, akad. malíře

2001 - 2005 Střední umělecká škola v Ostravě, obor Užitá malba

 

Samostatné výstavy:

2020 - Citus Placitus, Galerie PAPE, Odry

2019 - Med i um, Galerie Sýpka, Valašské Meziříčí

2019 - Propolis, Foyer Divadla Antonína Dvořáka, Ostrava

2018 - Úroda, Národní dům, Frýdek-Místek

2017 - Barelína, Galerie Dole, Ostrava

2016 - Propady realitou, Galerie Kaple, Valašské Meziříčí

2016 - Malířská sezóna, Galerie NIBIRU, Ostrava
2015 Zlatý padák, Galerie Mira, Ostrava
2014 Pohledy, Galerie městské knihovny, Rožnov pod Radhoštěm

2014 - Tatínkovy obrazy, Dětský ráj, Ostrava
2013 Čerstvé maso, Galerie SUŠi, Ostrava

2010 -  Malby, Galerie Beseda, Kopřivnice

2008 – Malby, Klub Templ, Ostrava

2002 – Malý Francouz, Školní galerie, Ostrava

 

Skupinové výstavy:

2017 - Výstava finalistů soutěže plzeňského Prazdroje, Depo, Plzeň

2016 - Výstava finalistů Ceny Rudolfa Schlatauerra, Galerie Sýpka Valašské Meziříčí

2015 - Obrazy, Galerija "Marko K. Gregović", Petrovac Černá Hora

2014 - Krajina malby, Galerie Dole, Ostrava
2013 - Mikulov za pět dní, Café Bárta, Mikulov
2010 - Diplomky - výstava závěrečných prací studentů Fakulty umění Ostravské univerzity, Dům umění, Ostrava

2007 – Miláčku, máš to hnusné, Galerie Jáma 10, Ostrava

2006 – Malby, Kavárna Color café, Ostrava

2004 – Top Topic Band, Galerie Jáma 10, Ostrava

Ocenění

2016 Cena Rudolfa Schlatauerra

2017 První místo v umělecké soutěži plzeňského Prazdroje